• Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

 • Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

  Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

 • Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

  Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

 • Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

  Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

 • Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

  Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

 • Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

  Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

  Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

26/08/2019 14:30

24/12/2018 14:08

07/08/2018 16:20

27/02/2018 18:01

26/01/2018 16:20

19/01/2018 18:16

GTV: Bản tin "Góc nhìn CSO" được 2 tháng tuổi

13/10/2017 14:07

GTV: Bản tin "Góc nhìn CSO" được 2 tháng tuổi

11 bản tin "Góc nhìn CSO" được phát từ tháng 7-2017 đến nay, l

Hội thảo “Các dự án BOT – chính sách và giải pháp”

08/09/2017 16:04

Hội thảo “Các dự án BOT – chính sách và giải pháp”

Hội thảo “Các dự án BOT – chính sách và giải pháp”

Hội thảo LPSD “Cộng đồng chủ động tham gia quản lý tài nguyên”

28/08/2017 13:30

Hội thảo LPSD “Cộng đồng chủ động tham gia quản lý tài nguyên”

Hội thảo “Cộng đồng chủ động tham gia quản lý tài nguyên”

MEC tập huấn kỹ năng truyền thông cho luật sư

23/08/2017 10:24

MEC tập huấn kỹ năng truyền thông cho luật sư

MEC tập huấn kỹ năng truyền thông cho luật sư

Đối tác