• “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • Triển lãm tranh biếm

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Top banner 05

  Top banner 05

 • Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

2014-08-31 10:43:00

Nhà báo Bá Kiên


Họ và tên: Nguyễn Bá Kiên

Chức danh: Thành viên Hội đồng khoa học MEC

Đơn vị đang công tác: Báo Giao thông vận tải

Chức vụ: Tổng biên tập

Một số dự án tiêu biểu đã tham gia:

- Tập huấn “Nâng cao kỹ năng truyền thông cho các cán bộ cơ quan nhà nước” thuộc Bộ Y tế, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, Bộ Giao thông và Vận tải từ tháng 9 - tháng 11/2014.

Đối tác