• “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • Triển lãm tranh biếm

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Top banner 05

  Top banner 05

 • Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

2015-09-23 04:00:00

Ông Nguyễn Văn Hùng


Chức danh: Thành viên Hội đồng khoa học MEC

Đơn vị đang công tác: Ban Tuyên giáo Trung ương

Chức vụ: Hàm vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

Một số dự án tiêu biểu đã tham gia:

- Dự án “Nâng cao mức độ phản hồi của tổ chức, cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của công dân qua báo chí”.

MEC phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Anh thông qua Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, tháng 8/2013 - tháng 3/2014.

- Dự án tranh biếm VACI, gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Cuộc thi “Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí”, tháng 10/2013 – tháng 10/2014.

Giai đoạn 2: “Nâng cao tính chiến đấu của tranh biếm họa về đề tài công khai, minh bạch”, tháng 10/2014 - tháng 10/2015.

MEC thực hiện trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng (VACI) 2013-2014 do Thanh tra Chính phủ, WB, DFID, Irish Aid, AusAID, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội,… tài trợ; Đồng tổ chức cùng báo Pháp luật TPHCM.

- Dự án “Tăng cường kết nối báo chí và tổ chức xã hội Việt Nam”

MEC phối hợp thực hiện cùng Trung tâm nâng cao năng lực Cộng đồng (CECEM) và Cơ quan Hỗ trợ phát triển Ailen (Irish Aid) từ tháng 11/2014 – tháng 12/2014.

.....

Đối tác