• “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • Triển lãm tranh biếm

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Top banner 05

  Top banner 05

 • Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

2017-01-06 17:02:00

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về quyền thông tin cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk phối hợp với MEC tổ chức với hỗ trợ tài chính của World Bank Group. Tập huấn diễn ra trong hai ngày 06-07/1/2017 tại TP. Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Tham dự có TS Đỗ Quý Doãn, nguyên thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Bà Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia Vụ Hành chính - Hình sự Bộ tư pháp; Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Lắk cùng hơn 40 cán bộ là tuyên truyền viên, biên tập biên đài truyền thanh cấp huyện và xã, phường; phóng viên ở địa phương.

Chương trình hướng tới ba mục tiêu:

Biết:Hiểu được quyền thông tin của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, miền núi, được quy định trong Luật Báo chí 2016 và Luật Tiếp cận thông tin 2016; Hiểu những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền về quyền này ở Tây Nguyên

Làm:Có kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông như báo chí, videoclip, phương tiện truyền thanh và các công cụ truyền thông cộng đồng hướng dẫn/thúc đẩy người dân và các bên liên quan thực hiện quyền thông tin đã nêu trong hai Luật.

Sẵn sàng:Linh hoạt sử dụng các cộng cụ truyền thông hỗ trợ việc bảo đảm thực hiện quyền thông tin của công dân ở nhiều hoàn cảnh, địa bàn và lĩnh vực khác nhau.
Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Bà Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia Vụ Hành chính - Hình sự Bộ tư pháp
Bà Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia Vụ Hành chính - Hình sự Bộ tư pháp

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đăk Lăk
Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đăk Lăk
Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk
Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk
ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phòng báo chí và Xuất bản tỉnh
ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phòng báo chí và Xuất bản tỉnh

Ông Mai Phan Lợi, chuyên gia của MEC, cố vấn truyền thông
Ông Mai Phan Lợi, chuyên gia từ MEC, cố vấn truyền thông

Khởi động
Khởi động
Các học viên làm việc nhóm
Các học viên được chia thành từng nhóm
1

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

1
Trình bày kết quả thảo luận nhóm


Chương trình tập huấn có các bài tập tình huống để học viên thực hành tại chỗ các kiến thức được học.
Đối tác