• “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • Triển lãm tranh biếm

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Top banner 05

  Top banner 05

 • Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

2015-02-23 17:57:00

Hội thảo "Nâng cao Vai trò của Tranh biếm trong công tác phòng chống tham nhũng"

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ BC-XB, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các tòa soạn, nhà báo, họa sĩ cần phải "cùng nhau suy nghĩ và kiến nghị, việc có thêm nhiều cơ quan báo chí quan tâm mảng đề tài này"

2015-02-13 17:13:00

Thư mời họa sĩ gửi tác phẩm để in tuyển tập tranh biếm chống tham nhũng

Tuyển tập dự kiến bao gồm khoảng 120 tác phẩm biếm họa chống tham nhũng xuất sắc và sẽ được in 1.000 cuốn.

2014-10-28 19:27:00

Hội thảo "Tính chiến đấu của tranh biếm họa chống tham nhũng trên báo chí: Thực trạng và giải pháp"

Hội thảo là sự kiện khởi động giai đoạn 2 của Cuộc thi "Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí".

2014-09-18 17:02:00

Trao giải Vành Khuyên tháng 9/2014 - talkshow “Vàng mã và tàn tro”

Ngày 18/9, câu lạc bộ Vành Khuyên (Khuyên Club) đã tổ chức chương trình talkshow “Vàng mã và tàn tro” với sự tham dự của hai khách mời: Nhà báo Bạch Hoàn (kênh VTV24) và biếm sĩ Lê Phương (Leo).

2014-09-15 17:57:00

TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG "CÁN ĐÍCH"

Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề không tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.

2014-09-11 19:38:00

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ

Lễ trao giải được tiến hành lúc 14h30 ngày 15/9/2014 tại khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

Đối tác