• Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

 • Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

  Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

 • Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

  Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

 • Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

  Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

 • Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

  Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

 • Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

  Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

  Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

Đề xuất thiết lập cơ chế xử lý xâm phạm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân

Hai bản kiến nghị chính sách, góp ý cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Tiếp cận Thông tin đã được gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề xuất cơ chế đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp 2013.


Ngày 7/3/2016, Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) đã gửi 02 bản kiến nghị chính sách nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tư Pháp, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, Hội Nhà báo,... và nhiều cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

>> Down load Kiến nghị chính sách góp ý cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi): PDF / Word
>> Down load Kiến nghị chính sách góp ý cho dự thảo Luật Tiếp cận Thông tin: PDF / Word

Điểm chung và đáng chú ý nhất của cả hai bản kiến nghị này là đề xuất thiết lập cơ chế xử lý các đối tượng xâm phạm về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận nhằm đảm bảo “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin” của công dân theo điều 25 Hiến Pháp 2013.

Trước khi chính thức được hoàn thiện, ngày 25/2/2016, hai dự thảo kiến nghị trên đã được công bố để xin ý kiến tại hội thảo khoa học “Quyền Tiếp cận Thông tin & Quyền Tự do báo chí của công dân” do Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) phối hợp thực hiện cùng Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.Cuộc hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quyền con người, truyền thông, thông tin, báo chí như GS.TS Nguyễn Đăng Dung, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, T.S Nguyễn Thị Kim Thoa (Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hành chính và Hình sự, Bộ Tư Pháp), ông Nguyễn Văn Hùng (Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương), ông Hà Đức Nam (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình) cùng các thành viên trong Ban soạn thảo, tổ biên tập và đại diện các nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của hai luật này như nhà báo, tổ chức xã hội, công dân.

Tại Hội thảo, 33 người, tương đương 82% đại biểu tham gia góp ý bày tỏ sự đồng ý đối với dự thảo kiến nghị này, 7 người có ý kiến khác (tương đương 18%) và không có người nào không đồng ý.

Cuộc khảo sát online sau hội thảo diễn ra từ ngày 29/2, đến ngày 3/3 có 536 người tham gia trả lời ý kiến. Trong đó có 519 người, tương đương 97% đồng ý với dự thảo Kiến nghị Chính sách, 10 người có ý kiến khác (tương đương 2%) và có 7 người không đồng ý (1%).


Phương án đề xuất cụ thể, góp ý cho Luật Báo chí như sau:

Bổ sung quy định về “Cơ chế khiếu nại khi quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận bị xâm phạm”:

Điều 14++ “Cơ chế khiếu nại khi quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận bị xâm phạm”

1. Công dân có quyền khiếu nại đối với nhà báo, cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân khác nếu có căn cứ cho rằng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của mình bị xâm phạm.

2. Tổ chức Trọng tài về thông tin quốc gia là cơ quan có thẩm quyền cao nhất phán quyết khi có khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Phán quyết của cơ quan này có tính bắt buộc phải thực hiện.

Bổ sung quy định về “Tổ chức Trọng tài về thông tin quốc gia”:

Điều 57++ “Tổ chức Trọng tài về thông tin quốc gia”

1. Tổ chức Trọng tài về thông tin quốc gia là hội đồng gồm các chuyên gia độc lập, có hiểu biết về lĩnh vực báo chí, thông tin do Quốc hội trưng dụng theo nhiệm kỳ, được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

2. Tổ chức Trọng tài có trách nhiệm thụ lý các khiếu nại, tố cáo của công dân về thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn. Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm có giá trị bắt buộc thi hành.

3. Các vi phạm về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận không bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự nếu bị tổ chức trọng tài ra phán quyết ngoài nghĩa vụ thực hiện thì đương sự (cá nhân người vi phạm) phải nộp một khoản tiền phạt. Một phần của khoản tiền phạt này được dùng bảo đảm cho hoạt động của tổ chức trọng tài.

Phương án đề xuất chi tiết, góp ý cho Luật Tiếp cận thông tin như sau:

Bổ sung khoản 4, điều 11

Điều 11: Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo

1. (Giữ nguyên như dự thảo)

2. (Giữ nguyên như dự thảo)

3. (Giữ nguyên như dự thảo)

4. Việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện, tố cáo được thực hiện theo quy định của luật này. Tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia là cơ quan có thẩm quyền cao nhất phán quyết khi có khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến quyền tiếp cận thông tin. Phán quyết của cơ quan này có tính bắt buộc phải thực hiện.

Bổ sung quy định về ‘Tổ chức Trọng tài về thông tin Quốc gia”

Điều 31++ “Tổ chức Trọng tài về Thông tin Quốc gia”

1. Tổ chức Trọng tài về thông tin quốc gia là hội đồng gồm các chuyên gia độc lập, có hiểu biết về lĩnh vực báo chí, thông tin do Quốc hội trưng dụng theo nhiệm kỳ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2. Tổ chức Trọng tài thụ lý các khiếu kiện, tố cáo của công dân về thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn. Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm có giá trị bắt buộc thi hành.

3. Các vi phạm về quyền tiếp cận thông tin không bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự nếu bị tổ chức trọng tài ra phán quyết ngoài nghĩa vụ thực hiện thì đương sự (cá nhân vi phạm) phải nộp một khoản tiền phạt. Một phần của khoản tiền phạt này được dùng bảo đảm cho hoạt động của tổ chức trọng tài.

Cả hai bản kiến nghị chính sách cũng bao gồm phần đánh giá tác động của từng phương án, bao gồm cả việc giữ nguyên các quy định như dự thảo hay bổ sung thêm các nội dung như đề xuất đã nêu nhằm xác định phương án góp ý, điều chỉnh chính sách phù hợp và hiệu quả nhất.

Đối tác