• Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

 • Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

  Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

 • Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

  Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

 • Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

  Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

 • Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

  Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

 • Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

  Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

  Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

Quyền Tiếp cận Thông tin & Quyền tự do Báo chí của công dân

Các chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế xử lý các đối tượng xâm phạm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận đã được quy định tại Điều 25, Hiến pháp 2013 nhưng chưa được đề cập cụ thể trong Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi và Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.


>> Dự thảo Kiến nghị Chính sách góp ý chỉnh sửa Luật Báo chí
>> Dự thảo Kiến nghị Chính sách góp ý chỉnh sửa Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 25/2/2016, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC), phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền tiếp cận thông tin & quyền tự do báo chí của công dân” nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Báo chí sửa đổi và Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin trước khi hai dự luật này được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 3 tới.

Chương trình có sự tham gia của hơn 120 đại biểu, là đại diện của các cơ quan soạn thảo, thẩm định, góp ý cho hai Dự luật cũng như các cá nhân, tổ chức là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của hai Luật này như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương,… và nhiều nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo đài.

Cùng với đó, chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức về mặt nội dung và sử dụng nhiều tài liệu, báo cáo nghiên cứu sẵn có do Đại sứ quán Anh hỗ trợ các tổ chức trong nước thực hiện trong 3 năm gần đây.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, rất nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Đặc biệt, các đại biểu tham dự chú trọng đề cập tới các vấn đề cốt lõi như bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin của công dân thông qua cơ chế bảo đảm tính khả thi, dễ dàng dễ hiểu; đồng thời làm rõ chức năng nhiệm vụ và cơ chế tài phán nhằm bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin & quyền tự do báo chí, quyền khiếu nại khi bị xâm phạm hay tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia,...

Theo đó, để có thể đảm bảo các quyền hiến định về thông tin của người dân, trước hết, cần xây dựng một tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia - đó là hội đồng các chuyên gia độc lập, có hiểu biết sâu rộng và uy tín cao trong lĩnh vực báo chí - thông tin, pháp luật và các lĩnh vực liên quan, do Quốc hội quản lý theo hình thức nhiệm kỳ, hoạt động bằng ngân sách nhà nước. Các thành viên tổ chức trọng tài về thông tin quốc gia sẽ là những người chịu trách nhiệm thụ lý các khiếu kiện, tố cáo của công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo thủ tục tố tụng dân sự nhằm mang tới sự công khai, minh bạch thông tin cho công dân.

Cùng với đó, các đại biểu tham gia hội thảo đề xuất làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế khiếu nại, chế tài xử phạt một cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu. Cụ thể, nhà nước cần xây dựng cơ chế phán quyết độc lập với các cơ quan hành chính; độc lập với cơ quan báo chí và nhà báo khi có tranh chấp về việc thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân để đảm bảo tính khách quan, vô tư.

Và để tránh xáo trộn không cần thiết, cách tốt nhất là bổ sung một điều luật về cơ chế khiếu nại, khiếu kiện và bộ máy tổ chức của cơ quan tài phán về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân; không xây dựng Luật Báo chí riêng mà nên gộp chung với Luật Tiếp cận Thông tin.

Ngay tại hội thảo, hai dự thảo kiến nghị chính sách đối với Luật Báo chíLuật Tiếp cận Thông tin đã được gửi đến các đại biểu tham dự để tiếp tục thu thập các ý kiến đóng góp. Hai dự thảo Kiến nghị chính sách cũng tiếp tục được công bố rộng rãi để thu nhận thêm nhiều ý kiến từ các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc ban hành và thực thi hai bộ luật quan trọng này.Đối tác