• Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

 • Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

  Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

 • Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

  Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

 • Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

  Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

 • Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

  Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

 • Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

  Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

  Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

Form đăng ký tham gia chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn”, “Xanh&Sạch”


Để bạn đọc tiện theo dõi, các danh sách, form đăng ký tham gia các nội dung cụ thể của từng hoạt động trong chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn”, “Xanh&Sạch” đã được tổng hợp lại trong bài viết này:

- Đăng ký sử dụng Nhãn hiệu Xanh & Sạch cho các loại thực phẩm, sản phẩm đáp ứng bộ 6 tiêu chí của chiến dịch; [Tìm hiểu thêm về nhãn hiệu tại đây]

- Đăng ký tham gia Đồng hành cùng chiến dịch;

- Cung cấp thông tin về thực phẩm bẩn (Tất cả mọi thông tin được cung cấp sẽ được bảo mật hoàn toàn và chỉ được công bố nếu có sự đồng ý của người cung cấp);

- Tập huấn kỹ năng điều tra về an toàn thực phẩm (được tổ chức định kỳ 3 tháng/lần);
Đối tác