• Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

  Chủ tịch HĐKH Trung tâm MEC đối thoại cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama

 • Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

  Đối thoại về vấn đề “Tiếp cận thông tin” với các bạn trẻ

 • Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

  Chính thức phát động chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” và trao giải Vành Khuyên Xanh lần I

 • Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

  Nhóm “Chống thực phẩm bẩn” gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ

 • Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

  Công bố 6 đặc tính chứng nhận sản phẩm “Xanh & Sạch”

 • Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

  Tổng hợp các giải Vành Khuyên: Tháng 6/2013 - Tháng 1/2016

 • TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

  TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN CỦA MEC ĐẾN NGÀY 1/1/2015

 • “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

  “Ai cũng được phạt báo chí?” - Hội thảo và kiến nghị sửa đổi chính sách

 • Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

  Triển lãm tranh biếm "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

 • Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

  Hội thảo trực tuyến “Truyền thông và CSO”

Ông Nguyễn Văn Hùng

23/09/2015 04:00

Ông Nguyễn Văn Hùng

Đơn vị đang công tác: Ban Tuyên giáo Trung ương

Nhà báo Phan Lợi

23/09/2015 02:00

Nhà báo Phan Lợi

Đơn vị đang công tác: Báo Pháp luật TPHCM

Đỗ Thị Thu Hà

23/09/2015 00:43

Đỗ Thị Thu Hà

Điều phối dự án

Nhà báo Vĩnh Quyên

16/09/2015 10:43

Nhà báo Vĩnh Quyên

Đơn vị đang công tác: Kênh truyền hình VOV TV, Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhà báo Bá Kiên

31/08/2014 10:43

Nhà báo Bá Kiên

Đơn vị đang công tác: Báo Giao thông vận tải

Ông Hoàng Anh Dũng

31/05/2014 10:43

Ông Hoàng Anh Dũng

Đơn vị đang công tác: Viện Nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường (iSEE)

Ông Hoàng Nghĩa Nhân

31/05/2014 10:43

Ông Hoàng Nghĩa Nhân

Đơn vị công tác: Báo Pháp luật Tp.HCM

Bà Phạm Thị Đoan Trang

31/05/2014 10:43

Bà Phạm Thị Đoan Trang

Đơn vị công tác: Chuyên gia độc lập

Ông Phan Hữu Thư

31/05/2014 10:43

Ông Phan Hữu Thư

Đơn vị đang công tác: Văn phòng luật sư Phan Hữu Thư

Ông Trần Cao

31/05/2014 10:43

Ông Trần Cao

Đơn vị đang công tác: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Đối tác